ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ( 26-12-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 76 views
ประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วันที อ่านต่อ...
โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด... ( 25-12-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 44 views
โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education Hub)” รุ่นที่ 1 วิชาคุกกี้ รุ่นที่ 2 วิชาเค้ก อ่านต่อ...
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ( 25-12-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 232 views
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการกิจกรรมและวันสำคัญงานลูกเสือวิสามัญ ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ่านต่อ...
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ( 20-12-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 44 views
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัย อ่านต่อ...
ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระครูหริภูมิรักษ์... ( 14-12-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 27 views
13 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระครูหริภูมิรักษ์ เจ้าคณะตำบลสวนป่าน เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง ณ วัดหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...
ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกัน... ( 14-12-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 30 views
12 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมประชุมเตรียมความพร้อมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม อ่านต่อ...
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ( 04-12-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 96 views
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม อ่านต่อ...
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร... ( 04-12-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 52 views
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สู่มาตรฐานนานาชาติ วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม อ่านต่อ...
อบรมส่งเสริมวิชาชีพซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ( 29-11-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 68 views
อบรมส่งเสริมวิชาชีพซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ ระบบน้ำดื่มในโรงเรียน ให้กับโรทาแรคท์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม โดยสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม อ่านต่อ...
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ( 24-11-2560 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล | 50 views
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา "การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม อ่านต่อ...